menu
Toon menu
petroleum

Aardbevingen door ontginning gas

In het noorden van Mexico komen veel aardbevingen voor. Een deel van die aardbevingen worden veroorzaakt door de mens. Het ontginnen van schaliegas zou de oorzaak zijn.
dinsdag 1 april 2014

Bij de ontginning van schaliegas wordt water onder heel hoge druk in de bodem gespoten. Rotsen en steen in de bodem worden zo verbrijzeld. Hierdoor geraakt men aan diep gelegen gasvoorraden. Maar het probleem is dus dat dit aardbevingen veroorzaakt. In 2013 alleen waren er 31 bevingen. Die bevingen zijn redelijk zwaar.

Aardbevingen zijn niet het enige probleem met schaliegas. Er is ook erg veel water nodig om de steenlagen in de ondergrond te verbrijzelen. In het noorden van Mexico dreigt daardoor een watertekort.

Klik hier voor een langere versie van dit artikel