menu
Toon menu
Vs

Is de VS zo democratisch?

Martin Gilens en Benjamin Page, Amerikaanse professoren in de politieke wetenschappen, onderzochten hoe het staat met de democratie in de Verenigde Staten. In een democratie kan je verwachten dat alle burgers op een zelfde manier kunnen wegen op de politiek. Maar uit het onderzoek van Gilens en Page blijkt iets heel anders. In de VS hebben sommige burgers veel meer politieke invloed dan andere.
maandag 28 april 2014

In de VS zijn er vele groepen die opkomen voor de belangen van bedrijven. Het is opvallend dat die groepen veel talrijker en machtiger zijn dan groepen die bijvoorbeeld opkomen tegen armoede. Het heeft als gevolg dat bedrijven er het best in slagen hun wil op te dringen aan politici.

In het algemeen is het zo dat de welvarende toplaag van Amerikanen erg veel politieke invloed heeft. De rijkste 2% van de Amerikanen heeft het meest te zeggen in de politiek. Uiteraard komt dat de kwaliteit van de democratie niet ten goede. Want het betekent dat een hele hoop mensen weinig tot niets te zeggen heeft als het op politiek aankomt.

De macht van bedrijven en rijke burgers zorgt er ook voor dat er weinig politieke verandering mogelijk is in de VS. Iedere verandering die niet in nadeel van economische elites is, wordt tegengehouden.

Klik hier voor een langere versie van dit artikel