menu
Toon menu
Ioannes claudius juncker die 7 martis 2014

Juncker verdient tot 15000 euro per lezing

Op 27 juni werd de Luxemburger Jean-Claude Juncker aangesteld als hoofd van de Europese Commissie. Toch is Juncker geen onomstreden figuur. Er is onder andere kritiek op zijn bijverdienste als spreker. Voor het geven van één lezing krijgt Juncker ongeveer 15000 euro. Al wil hij dat niet officieel bevestigen.
maandag 30 juni 2014

Juncker staat op de lijst van twee internationale boekingskantoren. Wie contact opneemt met één van die twee kantoren, kan Juncker boeken als gastspreker. Gezien de fikse sommen die moeten neergeteld worden om Junker vast te krijgen, spreekt het voor zich dat Juncker meestal voor rijke en invloedrijke groepen spreekt.

Dat werpt toch vragen op. Want het ruikt naar belangenvermenging, volgens critici. Als Juncker tot 15000 euro betaald krijgt om te spreken voor machtige clubs van zakenlieden, dan ondergraaft dat zijn onafhankelijkheid. Een onafhankelijkheid die voor een politicus toch wel noodzakelijk is.

Maar het kabinet van Juncker spreekt die kritiek tegen. Zij stellen dat wat Juncker doet niet illegaal is. Het geld wordt netjes aangegegeven bij de belastingen. Maar meer wil het kabinet van Juncker ook niet kwijt over de bijverdiensten van de europoliticus.