menu
Toon menu
Hoofddoek 4

Vlaamse regering: voor een hoofddoekenverbod (?)

In het Vlaams regeerakkoord staat er tweemaal dat ambtenaren neutraal dienen te zijn. Het lijkt erop dat de Vlaamse regering zo het hoofddoekenverbod voor ambtenaren wil steunen.
maandag 28 juli 2014

Op pagina vier van het regeerakkoord staat er letterlijk: “We waken erover dat de dienstverlening van de lokale besturen neutraal is en als neutraal ervaren wordt.” Op pagina elf staat het zelfde te lezen over de Vlaamse ambtenaren. Ook zij moeten neutraal zijn volgens de nieuwe Vlaamse regering.

Het woord 'hoofddoekenverbod' is nergens te vinden in het regeerakkoord. Maar door de neutraliteit van ambtenaren te benadrukken, lijkt de regering toch voor een hoofddoekenverbod te zijn.

Dat is geen verrassing. N-VA, de grootste partij in de nieuwe regering, is altijd voor een hoofddoekenverbod geweest. In april 2014 steunde de partij nog het hoofddoekenverbod in gemeenschapsscholen.