menu
Toon menu
Math lecture at tkk

Vooroordelen hoger onderwijs kloppen niet

De organisatie voor economische ontwikkeling en samenwerking, de OESO, heeft een rapport uitgebracht over het hoger onderwijs in België. Uit dat rapport blijkt dat veel van onze ideeën over het hoger onderwijs niet kloppen.
woensdag 10 september 2014

Dit zijn de meest opvallende conclusies uit het rapport:


 • Ons onderwijs is niet democratisch
  Heeft één van je ouders een diploma hoger onderwijs, dan maak je zelf veel kans om een hoger diploma te behalen. Wanneer je beide ouders lager geschoold zijn, maak je veel minder kans. Dat is onrechtvaardig en ondemocratisch.

  België scoort op dit vlak redelijk slecht. In andere landen heb je een veel grotere kans om een diploma hoger onderwijs te halen. Ook als je ouders niet hoogopgeleid zijn.


 • Er komen te weinig jongeren terecht in het hoger onderwijs
  In België leeft het idee dat er te veel jongeren hoger onderwijs volgen. Maar dat beeld is niet correct. In het rapport van de OESO staat dat ongeveer 33 procent van de jongeren hoger onderwijs volgt. Dat is helemaal niet zoveel. Zeker als je weet dat in andere landen tot 60 procent van de jongeren hoger onderwijs volgt.


 • Vrouwen scoren beter dan mannen
  Nog een opvallend verschil met andere landen: in België vinden hoogopgeleide vrouwen makkelijker werk dan hoogopgeleide mannen. Tegenwoordig behalen ook meer vrouwen dan mannen een diploma hoger onderwijs.


 • Hoger onderwijs levert ons meer op dan het kost
  Tegenwoordig klinkt het dat ons hoger onderwijs te duur is. Daarom zijn er plannen om het inschrijvingsgeld te verhogen. Maar ook die visie klopt niet volgens de OESO. Het klopt wel dat ons onderwijs goedkoop is, maar het brengt ons ook erg veel op. Het onderwijs is dus geen verliespost. Hooggeschoolden leveren de schatkist heel wat op.


 • Wie hoger onderwijs volgt, heeft meer kans op werk
  Het rapport is duidelijk: wie geen diploma middelbaar onderwijs heeft, zal het heel moeilijk hebben om werk te vinden. Om een idee te geven: onder mensen zonder middelbaar diploma vindt 13 procent geen werk. Van de groep die wel een diploma middelbaar onderwijs heeft, vindt 6 procent geen werk. Slechts 3 procent van alle hooggeschoolden vindt geen werk. Investeren in hoger onderwijs is dus één van de beste garanties tegen werkloosheid.
reacties

2 reacties

 • door gg op donderdag 11 september 2014

  Er bestaat volgens mij toch een balans tussen het kwaliteit van het hoger onderwijs en het aantal afgestudeerden. Als iedereen een diploma hoger onderwijs kan halen zal de waarde ervan niet meer hetzelfde zijn. Dat de toegang tot het hoger onderwijs niet door alle bevolkingsgroepen gevonden wordt, ligt toch eerder aan het voortraject. Het afvallingsprincipe in het secundair onderwijs zit daar misschien wel voor iets tussen.

 • door Raf Feys op donderdag 11 september 2014

  Dirk Van Damme (OESO) en de media verspreidden weer kwakkels over ons Vlaams (hoger) onderwijs

  In het radioprogramma ‘Vandaag’ (10 september) maakte OESO-expert Dirk Van Damme de burgers daarnet wijs dat we op het vlak van deelname aan het hoger onderwijs een achterlijk land zijn en dat dit ook het geval is op het domein van de doorstromingskansen (sociale mobiliteit) voor arbeiderskinderen. We zijn het geenszins eens met deze uitspraken.

  * Dirk Van Damme gaat akkoord met de stelling van de moderator "dat in Vlaanderen minder dan de helt van de studenten dan in de andere OESO-landen naar de universiteit gaan: 30% (33%) tegenover 60% in andere landen. 60% naar de universiteit in andere landen is een misleidende, fabuleuze voorstelling. De indruk werd dus gewekt dat dit ook het streefdoel moet zijn in Vlaanderen.. Bedenk hierbij dat nog minstens evenveel studenten hoger onderwijs buiten de universiteit volgen. Moeten straks 120% hoger onderwijs volgen?

  Van Damme stelde dus uitdrukkelijk dat er in Vlaanderen veel te weinig studenten universitair onderwijs volgen en dat de vele mensen - ook rectoren en professoren - die het omgekeerde beweren ongelijk hebben. Ook op deredactie.be van 9 september lazen we: "Zo verwacht de OESO dat zo'n 33 procent van de jongvolwassenen in ons land naar de universiteit zullen trekken, terwijl dat in andere OESO-landen maar liefst 60 procent.

  Tussendoo nog dit: de voorbije dagen werd in de media, op de website van' De Wereld Morgen' ... zelfs het bericht verspreidt dat in Vlaanderen maar 30% 'hoger onderwijs' -universitair incluis - volgt. In De Standard van 9 september lazen we b.v.: "de doorstroming in Vlaanderen naar het hoger onderwijs fluctueert bij jongeren rond de 33 procent. In de andere Oeso-landen ligt dat een pak hoger met 60 procent". We hebben geen Vlaamse cijfers binnen bereik waarin b.v. uitgedrukt wordt hoeveel % van de leerlingen uit aso en tso jaarlijks overstappen naar een vorm van hoger onderwijs. Naar schatting toch meer dan 70%.

  Het falen aan de universiteit is volgens Van Damme vooral ook grotendeels de schuld van de universiteiten zelf die het falen nog te veel als een individueel probleem van de student beschouwen en niet als een gevolg van hun aanpak, gebrek aan passende begeleiding e.d.

  * Van Damme maakte de burgers ook wijs dat Vlaanderen uiterst zwak scoort inzake democratisering. Kinderen uit lagere milieus zouden volgens hem in Vlaanderen veel minder doorstromingskansen krijgen. In het OESO-rapport 'Education at a glance' lazen we nog gisteren dat sociale doorstroming (upward mobility) precies het grootst is in 'Flanders, Finland en Korea' (p. 22). Leest Van Damme wel zijn eigen OESO-rapporten? Ook uit de recente studie van de Nederlandse prof. Jaap Dronkers blijkt dat Vlaanderen - en vooral ook onze eerste graad s.o. - erin slaagt om Europese PISA-topscores te combineren met een hoge mate van sociale gelijkheid en mobiliteit - net zoals in Finland het geval is. Ook een studie van prof. Wim Van den Broeck kwam tot dezelfde conclusies.

  Kort na het verschijnen van het Masterplan verspreidde Van Damme als mede-inspirator van dit plan ook nog de kwakkel dat Vlaanderen kampioen was inzake schoolse uitval. Ook hier is niets minder waar. Van de inzake schooluitval vergelijkbare Europese landen behaalde Vlaanderen in 2013 ook de beste Europese score: amper 7,5% (=jongeren tussen de 20 en 24 jaar zonder diploma). Zelfs in Finland - een land met veel minder armoede en anderstalige migrantenleerlingen, is dit een stuk meer: 9,3%.

  Ook inzake de invoering van de gemeenschappelijke/brede eerste graad s.o. blaast Van Damme koud en warm tegelijk. De ene keer is hij tegenstander en de andere keer voorstander.

  Van Damme maakte destijds als kabinetschef van minister Vandenbroucke (2004-2007) de burgers ook wijs dat ons onderwijs heel sterk was voor de sterke leerlingen, maar zwak voor de zwakkere. Er verscheen zelfs een dom tv-spotje over 'de kloof dempen'! Enkele maanden geleden beweerde hij precies het omgekeerde: dat we vooral te weinig toppers telden en dat de sterke te weinig gestimuleerd werden. Toen we met Onderwijskrant begin 2007 actie voerden tegen de gestage nivellering van het onderwijs, werden we nog door het duo Vandenbroucke-Van Damme teruggefloten.

  P.S. In een recent OESO-rapport over zittenblijven staats overigens ook dat Vlaanderen meer 15-jarigen op leeftijd telt dan Frankrijk, Engeland, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Portugal ... Maar toch wordt sinds 1991 de kwakkel verspreid dat Vlaanderen kampioen zittenblijven is. Zo zijn er in het eerste jaar s.o. amper 2,8% zittenblijvers, en niet een 10% zoals de doorsnee-burgers denken sinds de zittenblijverskwakkel in het rapport 'Het educatief bestel in België' van 1991. Ook Van Damme is niet bereid om de kwakkels over schooluitval, zittenblijven... recht te zetten. Integendeel, hij voedt mede de vele stemmingmakerij tegen ons onderwijs.

  Maar 1 op 3 naar universiteit

  Heeft u ook het idee dat tegenwoordig al uw nichtjes, neefjes, kinderen en kleinkinderen naar de universiteit trekken? Jammergenoeg klopt dat beeld niet. Volgens een nieuw OESO rapport gaat maar 1 op de 3 naar de universiteit,...

  radio1.be

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties