menu
Toon menu
Poverty

Rijkste 1% bezit meer dan 99% samen

De ongelijkheid in de wereld wordt steeds groter. Binnen een jaar zullen de rijkste 1 procent van de aarde, meer bezitten dan de 99% samen. Dat berekende de organisatie Oxfam.
maandag 19 januari 2015

De rijkdom op aarde wordt steeds groter. Maar tegelijk is deze rijkdom steeds slechter verdeeld. De rijkste 1 procent wordt steeds rijker. In 2009 had de rijkste 1 procent ongeveer 44 procent van alle rijkdom op aarde in handen. In 2014 was dat al gestegen tot 48 procent. Net niet de helft van alle rijkdom was toen dus in handen van 1% de wereldbevolking.

Aan de andere kant is er nog steeds erg veel armoede in de wereld. Iets meer dan 10% van de wereldbewoners heeft niet genoeg eten. Meer dan een miljard mensen verdient minder dan 1,08 euro per dag.

Volgens Oxfam moet er dringend iets gebeuren om de ongelijkheid tegen te gaan. Oxfam stelt voor om de rijken meer te belasten. Daarnaast moet er gewerkt worden aan beter onderwijs en toegankelijke gezondheidszorg.

reacties

Eén reactie

 • door Xavier Declercq op maandag 19 januari 2015

  Toch enige rechtzetting bij deze bijdrage: het Oxfam rapport stelt NIET dat de rijkste 1% meer bezit dan de overige 99% samen, zover zijn we nog niet. Wat de cijfers betreft, stellen we:

  1. dat de 1% rijkste vermogens (dat gaat over een kleine 70 miljoen mensen die over 127.000 miljard dollar beschikken) over 2 jaar 50% van de rijkdom in de wereld zullen bezitten. 5 jaar geleden bezaten ze nog "slechts" 44% van 's werelds rijkdom.

  2. We zeggen ook dat de 80 rijkste miljardairs hun vermogen de laatste 5 jaar zagen verdubbelen.

  3. Een derde veelzeggend cijfer is dat vandaag 80 miljardairs evenveel bezitten als de helft van de wereldbevolking (3,5 miljard mensen). In 2010 had je daar nog 388 miljardairs voor nodig. Dat toont aan dat op 4 jaar tijd de concentratie van vermogen een ongeziene vlucht nam.

  Belangrijker dan deze cijfers zijn echter de redenen, de gevolgen en de alternatieven aan deze evolutie. Een belangrijke reden (niet de enige) voor deze voortschrijdende concentratie is het feit dat economische en financiële elites de nationale en internationale (bvb. fiscale) regels naar hun hand weten te zetten.

  De impact van hun lobby-activiteiten, de politieke kaping dus, is groot. Schuchtere pogingen om die regels te veranderen stoten telkens opnieuw op het njet van deze groepen. Nogal wat politici laten zich al te makkelijk voor de belangen spannen van deze financiële en andere sectoren.

  Economisch gevolg is dat de groei wereldwijd daalt, de (slechts heel gedeeltelijke) herverdeling steeds meer in handen komt van deze groepen en een steeds groter aantal mensen (onderaan) in armoede valt of dreigt te vallen, in het zuiden, maar evengoed hier.

  Maatschappelijk gevolg: steeds minder mensen voelen zich geroepen om zich als "verantwoordelijke" burger te gedragen, geweld neemt toe, evenals zelfmoorden en ziektes. Ons onderzoek toont ook aan dat hoe groter de ongelijkheid is, hoe moeilijker het is om armoede te bestrijden. Logisch: besparingen waar de staat wordt "ontvet" gaan hand in hand met de stijging van de armoede.

  Conclusie: ongelijkheid is helemaal niet onvermijdbaar. Het is het gevolg van politieke keuzes die gemaakt worden.

  De alternatieven zijn voor het rapen en vind je ook in rapporten van de Wereldbank, het IMF, de OESO en andere weinig verdachte bronnen:

  - hervorm en verenig het internationale belastingsysteem, zodat fiscale shopping geen voordeel meer biedt; - ontsluier de informatie over de grenzen heen; - zorg voor een tax shift waarbij vermogen en milieu meer belast wordt dan vandaag het geval is; - maak universele sociale basisdiensten gratis, dat kost erg weinig, is efficiënter dan private actoren die in deze sectoren nieuwe winstmarges zien en het zorgt indirect voor een grote herverdeling van de rijkdom.

  Neen, dit is niet enkel een internationaal debat.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties